Download Kitab

Mengenal Kitab Al-Wasith fi Al-Mazhab Karya Imam Ghazali

Ahmad AlfajriMengenal Kitab Al-Wasith fi Al-Mazhab Karya Imam Ghazali

Mengenal Kitab Al-Wasith fi Al-Mazhab Karya Imam Ghazali
Mengenal Kitab Al-Wasith fi Al-Mazhab Karya Imam Ghazali

Kitab al Wasith fi al Mazhab adalah salah satu karya tulis Imam Ghazali yang sangat banyak diapresisasi oleh para ulama. Sesuai dengan namanya, Kitab ini berada pada jajaran kitab pertengahan dalam Mazhab Syafii.

Imam Ghazali (505H) menyusun Kitab al-Wasith ini sebagai bentuk ringkasan atas kitab beliau yang lain yaitu Kitab al-Basith fi al-Mazhab.

Dan Kitab al-Basith fi al-Mazhab ini merupakan ringkasan dari Kitab karangan Imam Haramain yaitu : Nihayah al Mathlab fi Dirayah al Mazhab. Jadi, jika disimpulkan maka urutannnya seperti ini:

 1. Nihayah al Mathlab Fi Dirayah al Mazhab karya Imam Ruknuddin Abu al-Ma’ali Abdul Malik bin Abdullah al-Juwaini (419-478H) atau lebih dikenal dengan Imam Haramain
 2. al Basith fi al Mazhab Karya Hujjatul Islam al-Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali atau lebih dikenal dengan Imam Ghazali
 3. al Wasith fi al Mazhab Karya Imam Ghazali

Kitab al Wasith fil Mazhab ini mendapat perhatian khusus di kalangan ulama mazhab Syafi’i. Hal ini ditandai dengan banyaknya lahir karya baik dalam bentukKitab syarahan maupun Kitab ringkasan.

Kitab Syarahan Al-Wasith

Di antara yang mensyarah Kitab al-Wasith oleh para ulama Syafiiyah, antara lain:

 1. al-Muhith Syarh al-Wasith karya Muhammad bin Yahya al-Naysaburi (548H). Beliau adalah murid langsung Imam Ghazali.
 2. Idhah al ghalith al Mawjudah fi al Wasith karya Ibrahim bin Abdullah al-Hamdani al-Hamawi (642H). Beliau lebih dikenal dengan panggilan Ibn Abi al-Dam.
 3. Syarh Musykil al Wasith Karya Ibn as Shalah (643H).
 4. Syarh Musykilat al-Wasith karya Muwaffiquddin Hamzah bin Yusuf al-Hamawi (670H)
 5. al Bahr al Muhith fi Syarh al Wasith karya Najmuddin Ahmad bin Muhammad al-Qamuli (727H). Pada perkembangan selanjutnya, Imam Qamuli meringkas kembali Kitab beliau ini dan diberi nama Jawahir al-Bahr. Pada perkembangan selanjutnya, Kitab Jawahir al Bahr ini diringkas lebih padat lagi oleh Sirajuddin ‘Umar bin Muhammad al-Yamani (887H) dan diberi nama Jawahir al-Jawahir.
 6. al Tanqih Syarh al Wasith karya Imam al-Nawawi (676H).
 7. al Mathlab al ‘Ali fi Syarh Wasith al Ghazali Karya Najmuddin Ahmad bin Muhammad ibn al-Rif’ah (710H). Namun, Ibnu Rif’ah tidak sempat menamatkan karya tersebut.
 8. Tazkirah al Akhyar bi ma fi al Wasith min al Akhbar karya Sirajuddin ‘Umar bi ‘Ali al-Mulaqqan al-Syafi’i (804H).

Ringkasan Kitab Al Wasith

Di antara kitab ringkasan Kitab al Wasith yang dikarang oleh para ulama syafiiyah adalah:

 1. al Wajiz karya Imam al Ghazali sendiri
 2. al Ghayah alQushwa fi Dirayah al Fatwa karya Nashiruddin al-Baydhawi (685H)

Download Kitab Al Wasith Fi Al Mazhab Karya Imam Ghazali

Download Disini

Lihat Semuanya

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker