Download Kitab

Sekilas Tentang Kitab Tafsir Qurtubi

Ahmad Alfajri – Sekilas Tentang Kitab Tafsir Qurtubi

Tafsir Qurtubi Al Jami' li Ahkami al Quran Karya Qurtubi
Tafsir Qurtubi Al Jami’ li Ahkami al Quran Karya Qurtubi

Al-Qur’an adalah kitab suci umat Islam yang dapat menjadi petunjuk kepada siapun yang mau menelitinya. Tetapi, untuk menggali kandungannya haruslah punya seperangkat ilmu yang berkaitan dengan al-Qur’an. Tanpa seperangkat ilmu tersebut, maka usaha untuk menggali kandungan al-Quran akan sia-sia. Salah satu perangkat penting untuk memahami al-Qur’an adalah Ilmu Tafsir.

Tafsir al-Qurtubi merupakan salah satu tafsir yang sudah cukup masyhur dari dahulu hingga sekarang. Judul lengkap Kitab Tafsir Qurtubi adalah al-Jami’ li Ahkam al-Qur’an wa al-Mubayyin lima Tadammanah min al-Sunnah wa al-Furqan. Jika diterjemahkan secara bebas, Kitab ini bermakna kumpulan hukum dalam al Qur’an dan Sunnah.

Biografi al-Qurtubi

Nama lengkap beliau adalah Abu Abdillah Muhammad ibn Ahmad ibn Abi Bakr ibn Furh al-Ansari al-Qurtubi. Dapat dipahami bahwa adalah seorang ahli tafsir kelahiran Cordoba, Spanyol. Para ahli sejarah tidak menyebutkan secara pasti tanggal, bulan dan tahun berapa beliau dilahirkan. Tetapi dapat dipastikan bahwa beliau lahir sekitar akhir abad ke-6 atau awal abad ke-7.

al-Qurtubi sudah mulai mempelajari berbagai disiplin keilmuan ditempat beliau dilahirkan. Diantara ilmu-ilmu keagamaan yang beliau pelajari adalah al-Qur’an, Bahasa Arab, Hadis, dan Syair. Qurtubi Kecil juga giat dalam mendalami ilmu pendukung untuk memahami al-Qur’am, seperti Nahwu, Qira’at, Fikih dan Balaghah.

Diantara guru Qurtubi kecil adalah Abu al-Abbas Ibn ‘Umar al-Qurtubi, Abu Ali al-Hasan Ibn Muhammad al-Bakri, Ibn Rawwa, dan Ibn al-Jumaizi. Setelah beliau tumbuh dewasa kemudian berangkat ke mesir untuk mendalami lagi ilmu pengetahuan. Imam Qurtubi menetap di Mesir hingga akhir hayat. Beliau menghembuskan nafas terakhir pada malam senin 9 syawal 671 H.

Karya Imam Qurthubi

Diantara karya tulis penting yang dihasilkan oleh al-Qurtubi adalah:

  • al-Jami’ li Ahkam al-Quran
  • al-Asna fi Sharh Asma Allah al-Husna
  • Kitab al-Tazkirah fi Ahwal al-Mauta wa Umur al-Akhirah
  • Sharh al-Taqassi
  • Kitab al-Tizkar fi Afdal al-Azkar
  • Qamh al-Haris bi al-Zuhd wa al-Qana’ah
  • Arjuzah Jumi’a Fiha Asma al-Nabi.

Baca Juga : Sekilas Tentang Kitab Fiqh Islam wa Adillatuh

Baca Juga : Bacaan Ratib al Haddad dan Khasiatnya

Sekilas Tentang Kitab Tafsir Qurtubi

Mayoritas ulama tafsir kontemporer, memasukkan Tafsir Qurtubi dalam kategori tafsir yang mempunyai corak Fikih. Jadi tidak salah jika Tafsir Qurtubi disebutkan sebagai Tafsir Ahkam, sebab konten penafsiran ayat-ayat al-Qur’an lebih condong dengan topik hukum dan pemikiran fiqh.

Hal ini tidaklah aneh, sebab judul kitabnya saja al Jami’ li Ahka>m al-Qur’an. Tapi perlu digaris bawahi adalah konsep-konsep fikih yang tulis Qurtubi sangat netral dan seimbang. Tidak terlihat adanya kecenderungan kepada salah satu mazhab. Tidak kepada Mazhab Maliki yang beliau ikuti, apalagi kepada mazhab-madzhab lain.

Metodologi penulisan Qurtubi merujuk pada pemahaman bahasa, pengamalan Nabi dan sahabat terhadap ayat-ayat al Qur’an yang berkaitan dengan topik yang sedang ditulid. Oleh sebab itu, banyak ditemukan dalam Tafsir Qurtubi kesinambungan antar ayat. Hal ini sangat memudahkan pembaca untuk memahami topik dan latar belakang turunnya ayat secara mendetil.

Download Tafsir Qurtubi

Sekian saja artikel Sekilas Tentang Kitab Tafsir Qurtubi. Semoga bermanfaat buat pengunjung semua. Disini kami berikan juga link downlod Kitab Tafsir Qurtubi al Jami li Ahkam al Quran.

Download Disini

Lihat Semuanya

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker